Kleine Putters

Carduelis carduelis

Algemeen:
De putter is met zijn opvallende rode masker, zowel man als pop een opvallende vogel die niet te verwarren is met een ander. Ook de gele vleugelspiegels, bij de man iets feller dan bij de pop, zijn heel opvallend. De zang van de putter is heel herkenbaar en gevarieerd.

Putters zien we vaak in kleine groepen bijv. in elzenbomen om de voedselrijke zaadjes uit de proppen te pikken. De putter wordt ook distelvink genoemd omdat hij de zaden van de vele soorten distels heel lekker vindt. Ook de zaden van paardenbloemen, teunisbloem e.a. vindt hij erg lekker. Met zijn lange puntige snavel kan de putter makkelijk de zaden uit de knoppen van distels pikken. De putter hangt dan vaak op z’n kop in de bomen of planten. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei onmisbare eiwitten.


Onderscheid:
Er zijn verschillende punten waar aan je kunt zien of je met een man of pop te maken hebt.

Mutaties:
Er is bij de kleine putter geen agaat mutatie bekend. Wel mutatie bruin. Alle bestaande agaten bij de kleine putter zijn over gekweekt uit de major putter.

Bij de agaat putter zien we de resultaten van de eerste reductie van de bruine kleur, phaeomelanine. De zwarte kleur, eumelanine is niet of bijna niet minder.

Als je een ‘kleine’ agaat putteman of wildkleur man split voor agaat koppelt met een kleine pop dan zullen de jongen allemaal klein zijn. Misschien nog wel wat te groot voor kleine putter maar als je hier 4 generaties mee door kweekt dan heb je kleine agaat putters. Alleen zullen die altijd minder de agaatkleur hebben als de agaat bij de grote putter omdat de kleine putter een veel hoger bruin bezit heeft.

Verschil kleine putter en bloemputter:
Het verschil tussen bloemputter en de kleine putter is dat de bloemputter iets groter is en minder warm bruin heeft. Ze moeten alle 2 geringd zijn met 2,5 mm. Om een duidelijk onderscheid te houden worden alleen de kleine putter en de major putter als tentoonstellingvogels gevraagd.

Kweekverslag Putters 2009

[Klik hier]

Kweek Putters 2009

[Klik hier]

Kweekverslag Putters 2008

[Klik hier]

Kweekverslag Putters 2007

[Klik hier]