De kweek van de Bloemputters

Carduelis carduelis


De aanloop

De vogels zitten in een volière van 3m bij 0,8m.
Tot aan het uitkomen van de jongen geven we geen eivoer of hooguit 1 keer per week een klein beetje.
Vanaf half maart geven we dagelijks verse paardebloemknoppen, heel goed voor de broeddrift.

De kweek
We zijn dit jaar begonnen met 1 man en 3 poppen. We hadden van verschillende kanten gehoord en gelezen dat het mogelijk moet zijn om zo te kweken. We wilden het ook proberen. 19 April hebben we 5 tralie nestkastjes met een kokosnestje erin en nestmateriaal opgehangen: sisal nestmateriaal, mos en wol.

Heel ongewoon begon de man niet achter één of meerdere poppen aan te jagen maar direct zelf een nest te maken en dulde geen pop in de buurt. 24 april begon 1 pop ook een nestje te maken. Maandag 28 april werd het eerste eitje gelegd in het nest dat het mannetje had gemaakt. De man ging gelijk broeden.

Eitje geraapt en kunsteitje terug gelegd. Zo ging dat door t/m donderdag, toen lag er ook een eitje in het nest van de pop. De geraapte eitjes leggen we in een bakje met raapzaad en zetten dit in een donkere kast op kamertemperatuur. Vrijdag eitjes terug gelegd 3 eitjes bij de man en 3 bij de pop. De pop heeft daarna nog 4 eitjes gelegd. De man broedde ondertussen gewoon door en had geen aandacht voor de andere poppen.

De andere poppen hielden zich rustig totdat we op een gegeven moment zagen dat een eitje werd aangepikt door een andere pop. We hebben toen direct de 2 andere poppen uitgevangen en apart gezet. We hadden nu dus 2 nesten 1 met een broedende man en 1 met een broedende pop. Na 15 dagen waren de eitjes nog niet uitgekomen. We hebben nog 2 dagen afgewacht maar alle eitjes bleken onbevrucht.Verloop
We besloten de man weg te halen en onze reserveman in te zetten. We hebben de pop en week rust gegeven en toen de nieuwe man erbij geplaatst. Na 3 dagen begon de pop een nest te maken. Vrijdag 30 mei was het nest klaar. Zondag 1 juni was het eerste eitje er. Eitje weer geraapt t/m 5e eitje. Donderdag 5 juni eitjes teruggelegd, vrijdag was er nog een 6e eitje. De pop broedde goed en deze man gedroeg zich zoals het gewoonlijk gaat. Maar op een gegeven moment was er 1 eitje weg. Toen voor de zekerheid de man afgevangen en in een tt-kooi in de volière gehangen.

Dinsdag 17 juni de 13e dag zouden de jongen uit kunnen komen. ‘s Morgens eivoer met pinkies neergezet. En inderdaad zagen we halverwege de dag de pop met eierschalen vliegen en waren er 2 jonge putters. De 3 andere eitjes kwamen de volgende dag uit. Eivoer zetten we 4 keer per dag neer in een stenen schaaltje om bederf te voorkomen.


2 dagen oud.

De pop voert goed en de jonge groeien goed.

Zaterdag 4e en 5e dag geringd met 2,5 mm ringen. Ging goed en de pop ging daarna gelijk weer erop en voeren. ’s Avonds lag er 1 jong op de grond met de ring half van z’n poot. Hij leefde nog wel dus ring weer om gedaan en weer terug gelegd. De pop ging er weer op en we hoopte maar het beste van. De volgende morgen de ringen gecontroleerd en die bleken er bij 4 jongen weer af te zijn, dus weer opnieuw geringd. ’s Avonds weer gekeken en toen bleek alles goed. Waarschijnlijk toch 1 dag te vroeg geringd.


6 dagen oud.


10 dagen oud.Na 7 dagen gestopt met de pinkies en geven we meer gekiemd kiemzaad. Na de 9e dag ging de pop 's nachts niet meer op het nest. Het eerste jong vloog de 14e dag uit en de andere 4 de 15e dag. In 3 weken tijd vanaf het uitvliegen hebben we het eivoer afgebouwd en waren de jonge zelfstandig. 5 Dagen na het uitvliegen hebben we de man los gelaten en die ging direct mee voeren. We hebben direct na het uitvliegen het nestkastje weggehaald want een tweede ronde was niet mogelijk in verband met vakantie.Net uitgevlogen.Moeder met jong.Putter 4 maanden oud.

Het zijn 5 mooie putters geworden.