Europese cultuurvogels in opmars


Door Lou Megens

Dit boek is nieuw en gaat uitgebreid in op het houden en kweken van insectenetende Europese cultuurvogels. Er wordt aan de hand van kweekverslagen stilgestaan bij de kweek, maar ook wordt er veel aandacht gegeven aan het leven in de natuur van deze soorten. Veel informatie komt uit de eigen kweekervaringen van de schrijver Lou Megens.Lou bespreekt o.a. de volgende soorten: Witte kwikstaart, boomklever, blauwborst, gele kwikstaart, grauwe vliegenvanger, winterkoning, kleine karekiet, veldleeuwerik, grote gele kwikstaart, kuifleeuwerik, roodborst, rietzanger, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, koekkoek, de mezenfamilie, zanglijster, zwartkop, putter en waterspreeuw.

Met veel van deze soorten heeft de schrijver gekweekt. Hij verstrekt u goede voedingsadviezen, hoe u de vogels op de juiste wijze kunt houden en gaat in op voorkomende problemen.

Het is echt een heel leuk lekker weg-lezend boek. Veel informatie en leuke verhalen. Ook voor jonge lezers. Een aanrader.

Onder andere te bestellen bij Vogelboekhandel J & J